Borg gecertificeerd

NCP Borg Kiwa erkenning

Certificering voor BORG Inbraakbeveiliging is voor alle inbraakbeveiligingsbedrijven die aantoonbaar kwaliteit willen leveren.

Nolab Beveiliging beschikt over een BORG erkenning en kan daardoor aantonen dagelijks met kwaliteit bezig te zijn.

Na het leveren van een installatie die aan de eisen voldoet wordt door middel van het verstrekken van een objectcertificaat BORG aan de eindgebruiker, het bewijs dat zijn/haar inbraakbeveiligingssysteem voldoet.

Wanneer is het nodig?

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen. Om de eindgebruiker te helpen is door het CCV de BRL BORG 2005 versie 2 opgesteld waarin de criteria vastliggen om te komen tot een gecertificeerd inbraakbeveiligingssysteem.

Processtappen

De BRL BORG stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Belangrijke documenten, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat maken hier ook onderdeel van uit. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van installatie tot onderhoud en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, bedrijfsgebouw, documentenbeheer en procedures / werkinstructies. Certificatieproces erkend BORG bedrijf Certificering van uw bedrijf als erkend BORG Technisch beveiligingsbedrijf, erkend BORG Alarminstallateur of erkend BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als BORG bedrijf voor inbraakbeveiliging wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om onze certificering voor BORG te behouden.