Privacy Policy

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe Nolab Beveiliging omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Van wie verwerkt Nolab Beveiliging persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Deze privacyverklaring kunt u aan hen geven zodat zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van criminaliteitspreventie.

Waarvoor verwerkt Nolab Beveiliging persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van beveiligingsdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.  Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren om wettelijke verplichtingen na te komen of vanwege archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische of fiscale procedures of voor historische of statistische doeleinden worden gebruikt.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld & beveiligd

Verwerkt Nolab Beveiliging ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Nolab Beveiliging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Nolab Beveiliging met mijn persoonsgegevens om?

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Binnen Nolab Beveiliging kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zijn indien passend bij de functie gescreend door de dienst Justis van het Ministerie van Justitie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nolab Beveiliging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nolab Beveiliging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat houdt Nolab Beveiliging bij op haar website?

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres (DSL verbinding) van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en het optimaliseren van de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties & Remarketing-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees en automatisch indien u klant bent bij Nolab Beveiliging. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@nolab-beveiliging.nl als u geen informatie over u producten en/of diensten wenst te ontvangen.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Masset Solutions heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De meeste websites – waaronder de onze – werken echter niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt. Hieronder vindt u een lijst van de meest gebruikte browsers. Klik op uw browser voor informatie over het aanpassen van het gebruik van cookies.

Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari

Nolab Beveiliging en andere websites

Op de site Nolab Beveiliging treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Nolab Beveiliging kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Nolab beveiliging van mij verwerkt?

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via ons contactformulier.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Wat doet Nolab Beveiliging ter bescherming van mijn persoonsgegevens?

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, zoals firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde account. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Meer informatie

De Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) is Europese wetgeving om uw privacy-rechten te waarborgen. Lees er meer over in het dossier van de Autoriteit Persoonsgegevens.